Husbrann på Voss

Familien var på søndagstur da det begynte å brenne i boligen.