Møt V-toppen lørdag!

Mona Hellesnes, ordfører i Ulvik og medlem av sentralstyret, stilte til nettmøte fra landsmøtet til Venstre 11.30 lørdag.