- Bedre å øve enn å svi seg

Det er bedre å trene seg på forhånd enn å ha urealistiske forventninger om aksjegevinster, mener Forbrukerrådet.