Vannlekkasje på Haukeland

Brannvesenet er på stedet.