Fredsdue reddet av krigsmann

Denne duen kan takke Forsvaret for at den fortsatt lever.