• STORE PLANER: Det vi ser i dag er berre byrjinga, skal vi tro kraftselskapa. ILLUSTRASJONSFOTO: Helge Sunde

- Nye kraftlinjer skal krysse Vestlandet

Striden om Simadal-Samnanger og Fardal-Ørskog er berre starten. Nettselskapa planlegg i alt 13 420 kV linjer på Vestlandet. Og sjøkabel til Storbritannia.