Vannledningsbrudd i Bergen sør

Store deler av Bønes, Fana og Ytrebygda ble rammet av et vannledningsbrudd torsdag ettermiddag.