Kolliderte i Kanalveien

Politiet måtte megle mellom sjåfører.