• SLITASJE: Rehabiliteringsbehovet på bergensskolene er stort. Her fra Holen skole, der barnetrinnet må rustes opp for 32,5 millioner de neste ti årene. FOTO: ØYVIND ASKELAND

540 millioner kroner for å ruste opp 11 skoler

En av skolene må fraflyttes i løpet av få år uten større rehabilitering.