• (1/5)
    DEN STØDIGE HANDA: Det er tidleg på fredagskvelden og Anne-Ma er inne på Legevakten for å ta imot ein ny pasient til rusakutten. Utover kvelden blir det enda meir hektisk - og etter kvart dramatisk. ALLE FOTO: JAN M. LILLEBØ

Englevakt på rusakutten