- Denne løsningen betjener Åsane best, og er et godt kompromiss mellom det lange alternativet rundt Åstveit og det raskeste langs motorveien, sier Skansen, som er gruppeleder for Høyre i bystyret og leder for komité for miljø og byutvikling.

Han ønsker å legge Bybanen i tunnel fra Tertneskrysset, og legge inn et ekstra stopp ved Hesthaugveien nedenfor et av Bergens største blokkområder, som har 3500 beboere. Deretter skal Bybanen krysse motorveien i bro og stanse på en helt ny kollektivterminal på det ubebygde C-feltet rett ovenfor Åsane Storsenter.

- To stopp bedre enn ett

Bakgrunnen er at eierne av Åsane Storsenter er skeptisk til å legge Bybanen gjennom senterområdet, slik fagetatens foretrukne alternativ innebærer. Dessuten mener Skansen at det er bedre med to stopp sentralt i Åsane enn bare ett. Derfor har han funnet frem et traséforslagene fra tilleggsutredningen.

- Med denne løsningen får vi et stopp nordvest for dagens terminal. Det vil kunne betjene de som kommer vestfra, som Morvik, Ulset og nordre Tertnes. Så kan terminalen på C-feltet betjene den østre delen av Åsane. Det er plass til å bygge innfartsparkering ved begge stoppene. Jeg tror trafikkavviklingen vil bli langt bedre ved å dele den opp slik, sier Skansen.

Dagens bussterminal vil Skansen rive og erstatte med kontorbygg.

- Åsane trenger flere arbeidsplasser sentralt i bydelen. Dagens terminal fungerer dessuten lite effektivt, siden alle bussene må kjøre av hovedveien for å komme dit. Jeg tror vi kunne fått til en mer velfungerende løsning på C-feltet, sier han.

Drømmer om lokk

C-feltet mellom motorveien og Sælegrend borettslag eies av Bergen Tomteselskap, og ligger ubebygd midt i Åsane. I over 30 år har det vært planer om bygge på tomten, men så langt har ingen av planene materialisert seg.

- Får vi en ny kollektivterminal der, ser jeg muligheten for endelig å få utviklet området. Tomte— selskapet vil bygge boliger og kontorbygg, og det tror jeg er positivt for Åsane, sier Skansen.

Dessuten vil han bruke bybaneutbyggingen som brekkstang for en annen gammel drøm: Et lokk over motorveien som deler Åsane i to.

- Med et miljølokk mellom den nye kollektivterminalen og Åsane Storsenter blir det ikke langt fra butikkene til Bybanen. Samtidig åpner det for en helt annen senterutvikling, sier han.

- For farlig i senteret

Nordea-sjef Jørund Vandvik er styreleder i Åsane Storsenter DA. Han bekrefter at senteret ikke ønsker fagetatens løsning med bybane midt gjennom senterområdet.

- Det skyldes blant annet det rent sikkerhetsmessige. Det vil være mange unge og eldre som krysser mellom bygnings-massene her, og da ønsker vi ikke bybanevogner i gatene. Dessuten er det lettere å lage et godt bymessig miljø uten banen, mener Vandvik.

Han er på linje med Skansen når det gjelder kollektivterminal på C-feltet.

- Dette er etter min opp-fatning den gode, langsiktige løsningen. Det er kostbart med lokk over motorveien, og det er ikke sikkert at det kommer de første årene.

— Men vi kan legge et grunnlag nå, sier Vandvik.

bybane_åsane_nett.jpg