Ekstratimene skal gis til våren, opplyser byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) i Bergen. Hun sender nå forslaget på høring til skolene og fagorganisasjonene.

Ekstratimene gir i snitt en økning på tre skoletimer i uken i ti uker. Ti av timene skal brukes i faget norsk og resten i matematikk.

Rektorene skal selv bestemme hvordan ekstraundervisningen skal organiseres. Timene kan legges tidlig i vårsemesteret eller nærmere skoleavslutning, men skal gis før eksamen.