Besetningene på noen av Marinens fartøyer har fått beskjed om at de ikke får seile mer i år. Andre fartøyer får innskrenkninger i sitt program. I tillegg må planlagt vedlikehold av en del fartøyer utsettes til neste år, alt som en konsekvens av kostnadssprekken for én enkelt fregatt.

- Vi er i ferd med å justere vår aktivitet ut året, bekrefter stabssjefen i Sjøforsvaret, flaggkommandør Nils Andreas Stensønes.

145 millioner

Fregatten KNM «Roald Amundsen» var tidligere i år inne til hovedoverhaling. Prisen skal til sammen ha blitt ca. 145 millioner, rundt 50 millioner kroner mer enn antatt. Ledelsen i Sjøforsvaret vil ikke kommentere disse tallene, men BT har fått dem bekreftet fra andre kilder.

- Slike budsjettsaker er unntatt offentlighet, men jeg kan dog si at tallet er stort nok til at det medfører redusert seiling i høst, er alt flaggkommandør Stensønes vil si om størrelsen på overskridelsen.

Bombe

I sjøforsvarskretser har det slått ned som en bombe at det har vært så dårlig kontroll med kostnadene til fregattvedlikeholdet.

- Vi er orientert om situasjonen og er overrasket både over at den er oppstått og av omfanget. Dette er noe vi ikke kan leve med, og må få kontroll med, sier Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for Norges Offisersforbund.

Det er Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) som har ansvaret for vedlikeholdet av fartøyene.

Skal granskes

- Vi jobber med å se nærmere på tallene, og for å finne årsaken til disse overskridelsene. Vi ønsker ikke å kommentere noe mer før vi har fått en fullstendig oversikt over hvorfor vedlikeholdskostnadene har havnet på dette nivået, sier informasjonsdirektør Marianne Øiahals i FLO.

Det er satt ned en egen gruppe som skal finne ut hvordan en overskridelse av dette omfanget kunne skje.

Stabssjef Nils Andreas Stensønes bekrefter at det er gitt intern varsling av konsekvensene av budsjettsmellen. Han vil ikke kommentere hvor kuttene vil ramme hardest.

- Marinefartøyenes planlagte seilingsmønster er gradert informasjon. Detaljer angående hvilke fartøyer og i hvilken utstrekning disse seiler, er derfor ikke opplysninger vi kan gi ut, sier han.

- Hvordan vil det fremtidige fregattvedlikeholdet påvirke Marinens aktiviteter?

- Vedlikehold av hele vår struktur, også fregattene, er en betydelig, men helt nødvendig, årlig utgiftspost. Hva slags kostnader som er forbundet med dette, er derfor noe vi jobber mye med som en del av den daglige styringen av Sjøforsvaret.

Reservedelsskip

KNM «Roald Amundsen» var fregatt nummer to som ble levert til Sjøforsvaret. For tre-fire år siden lå fregatten fast ved kai, og ble brukt som reservedelsfartøy. Fartøyet har vært operativt etter det, men vårens hovedoverhaling kostet altså en halv gang mer enn budsjettert. I fjor ble fregatten KNM «Otto Sverdrup» ble brukt som deleskip.

Forsvarets logistikkorganisasjon ønsker ikke å kommentere om bruken av disse to fregattene som deleskip er noe av forklaringen på den økonomiske baksmellen som nå er oppstått.

- De økte utgiftene skyldes vedlikeholdsbehov på KNM «Roald Amundsen» som ble oppdaget underveis i hovedoverhalingen. Vi er i ferd med å undersøke dette grundig, sier Nils Andreas Stensønes, som tidligere var leder for fregattprosjektet under slutten av byggeperioden.

Riksrevisjonen «på ballen»

Riksrevisjonen har tidligere kritisert denne formen for «kannibalisme», og uttalt seg i krasse ordelag om fregattenes operative evne. Riksrevisjonen skal, etter det BT kjenner til, ha varslet et nært forestående møte der temaet kommer opp igjen. Møtet skal ha vært planlagt før budsjettsmellen kom for en dag.