• HØYT: Bygningen striden står om vil rage vel 50 meter over bakken i Møllendal. Det mener byrådet er for høyt. De er også bekymret for at det nye kunsthøyskolebygget (den store hvite bygningen) vil bli forringet om det får et høyhus like foran seg. ILLUSTRASJON: Utbygger

Døren på gløtt for nytt høyhus

Byrådet har sagt nei til dette høyhuset i Møllendal. Høyres Asle Wingsternes vil likevel ikke utelukke at prosjektet kan bli noe av.