Regjeringen vil bruke 270 millioner kroner i året på sikringen av fylkesveitunnelene, frem til og med 2019. Forslaget blir fremmet i statsbudsjettet som offentliggjøres onsdag.

Forslaget innebærer at det skal investeres i nødtelefoner, brannsikring og belysning for mer enn 1,3 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet har laget en forskrift med krav til sikkerhetstiltak i tunnelene. Det betyr at sikkerhetskravene for sammenliknbare tunneler på riksveier og fylkesveier blir omtrent identiske.

— Vi er svært fornøyde med dette løftet, som i kombinasjon medtidligere fordeling av rentekompensasjonsmidlene, vil bidra til at fylkeskommunene nå bedre settes i stand til å innhente det store vedlikeholdsetterslepet, sier stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter (Frp) og Torill Eidsheim (H).

Dette er fylkene som får mest penger med virkning fra 2015:

  • Sogn og Fjordane (65 millioner kroner)
  • Nordland (52 millioner kroner)
  • Møre og Romsdal (46 millioner kroner)
  • Hordaland (39 millioner kroner)
  • Troms (millioner kroner)
  • Rogaland (14 millioner kroner)