Bygningsarbeider skadet

En person er skadet etter å ha fått bygningsmateriell over seg da han arbeidet i et stillas i sentrum.