Uenighet om hva som er glødende kraftlinjer

Er kraftlinjer «rødglødende» når bare halve kapasiteten er utnyttet?