Stanken er vekke

Luktplagen er sterkt redusert ved Sælenvatnet. Kommunen har målt null gass, men vannet er brunt.