Skurkar laus på Voss

Dei har røska med seg litt av korje slaget.