Lokket stoppet bøtlegging

Bare de med oblat får parkere ved innfartsparkeringene. Men ingen andre har fått p-bot.