• NEDLAGT: Det var barneskole i Helldalen fra 1897 til 2010. I flere år fikk rektor og foreldreutvalg avslag på søknader om redusert fart. Først da barna ble flyttet til Sædalen, satte Statens vegvesen ned fartsgrensen. Etter det har fotoboksen (som står nede i bakken på venstre side) fanget stadig flere fartsovertredelser. FOTO: MARITA AAREKOL

Da skolen stengte, ble farten satt ned