Krasjet i fjellveggen på E16

Ulykke i Holemarktunnelen på Voss.