• BEHOLDE DET HISTORISKE: Den nesten 1000 år gamle gaten skal rustes opp. Det skal legges nytt veidekke og fortauene blir forandret. Kunsten er å beholde de historiske uttrykkene i gaten og samtidig gi den en oppløftning, sier Marit Rogne, prosjektleder ved Statens Vegvesen. FOTO: ANDREA STRØMMEN

800 år gammel gate i Bergen blir ny

Kong Oscars gate får et solid ansiktsløft.