Mye røyk på Sandviken sykehus

Brannen slukket etter kort tid.