• ANDRE RUNDE: Sønnen til Solveig Slåttli og Hallstein Lunde forsvant etter at han rømte fra Sandviken sykehus i fjor. Foreldrene er lettet over at Fylkesmannen nå har kommet frem til at risikovurderingen ved sykehuset var for dårlig, da Per Kristian Slåttli forsvant. Her sammen med Per Kristians søsken, Johannes Slåttli og Katarina Lunde. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Mener Sandviken sykehus sviktet

Fylkeslegen mente først at Sandviken hadde handlet forsvarlig, da Per Kristian Slåttli rømte i fjor. Etter en ny vurdering er konklusjonen at sykehuset sviktet, og at ledelsen må ta ansvaret.