Påkjørsel ved Lyderhornstunnelen

Lyderhornstunnelen ble stengt i kort tid etter en påkjørsel bakfra.