• INGEN FORANKRING: - Byråder flest bor ikke på Danmarks plass. Det er lett å samle problemet på et sted de ikke selv har tilknytning til, sier Åsta Årøen (V), her foran kommunens 33 nye boliger. Selv har hun tidligere ledet en velforening i det samme området. FOTO: ELIAS DAHLEN

Bygger for rusavhengige ved belastet område

Byrådet skulle spre kommunalboliger for å unngå opphopning i utsatte områder. Nå kommer det nye boliger på Danmarks plass. Først om flere år skal de begynne fortynningen.