Skolen må legge til rette

Selv om elevene mister hele skoleår, er det ikke lenger snakk om å gå om igjen et klassetrinn.