«Vi mener at Stortinget skal si nei. OL er blitt et arrangement med et skrikende behov for grunnleggende endringer og fornyelse. Det beste signalet Norge kan gi om dette, er å slutte seg til den lange rekken av land som har trukket søknaden sin.»

Det skriver Aftenposten på lederplass fredag kveld. Nyheten kommer svært overraskende, ikke minst fordi avisen før folkeavstemningen i fjor inntok det motsatte standpunktet.

Siden den gang har det skjedd flere endringer i ledelsen. Hilde Haugsgjerd har forlatt redaktørstolen og blitt erstattet med Espen Egil Hansen, mens Trine Eilertsen har overtatt som politisk redaktør for Harald Stanghelle.

Peker på Sotsji

Avisen peker på erfaringene fra Sotsji-OL som den viktigste årsaken til at de nå har snudd:

«Det IOC som viste seg frem under Sotsji-OL, styrket vår skepsis til en organisasjon som fortsatt tviholder på særregler og privilegier. Vi har sett et IOC som forventer at arrangørland gir organisasjonen spesialbehandling for skatter og avgifter. Eller som det heter i kravspesifikasjonene til søkerbyene: «Det gjelder å minimere skatterisikoen». Hva som kan bli det endelige utfallet av dette, er fortsatt uvisst, men holdningen vitner i seg selv om en verdensfjern arroganse som kan koste Norge dyrt.»

Det betyr at avisen ikke har latt seg overbevise av søkerkomiteens pressekonferanse torsdag formiddag. Der ble det presentert kutt for til sammen 7,8 milliarder kroner.

Dårlig uke for Oslo 2022

Aftenpostens nei er bare en lang rekke av dårlige nyheter for OL-tilhengerne de siste ukene. Det begynte med tre elendige meningsmålinger i forrige uke. Blant annet kunne BT fortelle at nesten en av to tilhengere var forsvunnet på ett år og at bare 26 prosent støttet søknaden.

Etter påtrykk fra sentrale stortingspolitikere fra Ap og Høyre på Stortinget ble det dermed satt i gang et arbeid med å kutte i det totale budsjettet. Søkerkomiteen skal ha fått klar beskjed om at de ikke var mulig å få gjennom søknaden i det politiske systemet hvis ikke kostnadene ble redusert.

Aftenposten har derimot ikke latt seg overbevise av kuttene.

«Utspillet er forståelig, men det får unektelig et desperat preg når en arrangør peker på kuttmuligheter som de selv tar avstand fra. Viktigere er det at flere av kuttene undergraver noen av argumentene for OL, nemlig etterbruk av nye idrettsanlegg og leiligheter. Heller ikke et OL i tråd med sparetiltakene fremstår som et ønskelig alternativ,» skriver Aftenposten på lederplass.

Ikke lykkes med å samle nasjonen

De peker også på at Oslo 2022 ikke har lykkes med å skape begeistring utenfor Oslo.

«OL er et nasjonalt løft. Staten betaler nesten hele regningen. Derfor har vi under hele denne prosessen vært opptatt av at lekene må ha bred støtte fra hele landet. I dag, et år etter folkeavstemningen i Oslo, må vi konstatere at dette ikke er tilfellet. Tvert om tyder meningsmålingene på at motstanden har økt. Motstanden i Nord-Norge er formidabel og ikke i noen del av landet er det ja-flertall,» skriver Aftenposten.

I august i år sa Adresseavisa sa ja til OL.Bergens Tidende har sagt nei til OL.