— Dieselmotorer er hovedproblemet når det gjelder lokal luftforurensning. Da må vi ha tiltak som går direkte mot dem, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Like før sommerferien sendte han, sammen med partikollegene Abid Raja, Terje Breivik og partileder Trine Skei Grande, inn forslag til nytt regelverk om luftforurensning til Stortinget. Et av de viktigste punktene er at norske kommuner som ønsker det, skal få hjemmel til å innføre egne regler om bruken av kjøretøy som benytter diesel som drivstoff.

- Må kunne forby

Bakgrunnen er at dieselbiler har langt større utslipp av NOx enn bensinbiler. Derfor er dieselbiler det største problemet for lokal luftforurensning. Flere partier har tatt til orde for at dieselbiler skal kunne betale mer i bompenger enn andre biler, såkalte miljødifferensierte bompenger. Venstre vil gå enda lenger, og gi kommunene mulighet til å nekte dieselbiler å kjøre på dager med stor forurensning.

— Miljødifferensiering er et mer langsiktig virkemiddel, og fjerner ikke utslippene når situasjonen er akutt. Det er kommunen som er ansvarlig for å sørge for god luftkvalitet for borgerne. Da må byene også få lov til bruke virkemidlene som er nødvendig for å nå målet, sier Elvestuen.

- Retter opp tabbe

For få år siden ble nordmenn oppfordret til å kjøpe dieselbiler, fordi de ble oppfattet som mer klimavennlige enn bensinbiler. Den rødgrønne regjeringen satte i 2006 ned avgiftene på slike biler, som har litt lavere CO2-utslipp enn bensinbiler. Til gjengjeld er altså de lokale utslippene mye verre.

- Skjønner du hvis mange eiere av dieselbiler nå føler seg lurt?

— Det var et stort feilgrep av den rødgrønne regjeringen, som har direkte skyld for mye av den dårlige luften i byene. Nå er situasjonen at den dårlige luften går direkte ut over folks helse. Da må vi komme med tiltak som retter opp dette, sier Elvestuen.

Er på blokken

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet sier at de ikke har drøftet Venstres forslag konkret ennå.

— Men en del av problemstillingene er definitivt på blokken vår, og har vært det en stund. Vi har satt ned en arbeidsgruppe ledet av Klima- og miljødepartementet. Både miljødifferensierte bompenger, lavutslippssone og et mulig dieselforbud er blant tiltakene som vurderes. Gruppen skal levere sitt arbeid tidlig på høsten, deretter blir det politisk behandling, sier Aarset.

Han viser til at det er flere praktiske problemstillinger som må utredes, for eksempel hvordan bombrikkene kan brukes til å skille ut de mest forurensende bilene. Også forholdet mellom næringstransport og personbiler må utredes.

— Det er ikke vanskelig å se utfordringer med et dieselforbud. Men Oslo og andre byer har ønsket dette, og vi vil se på mulighetene for å få en hjemmel for det, sier Aarset.

Tror på bystyreflertall

Uansett blir det opp til kommunene selv å avgjøre hvilke verktøy de ønsker å ta i bruk.

Erlend Horn (V) er likevel klar på at partiet så snart det er mulig vil foreslå at bystyret i Bergen vedtar den strengeste versjonen av regelverket.

— Nå har vi mindretallsbyråd, og da er det håp om å få til en mer offensiv miljøpolitikk. Derfor regner jeg med at vi kan samle opposisjonen, inkludert KrF, om de fleste av disse forslagene, sier han.

- Betyr det at du tror flertallet vil stemme for et mulig forbud mot dieselbiler?

— Først og fremst ønsker vi differensierte bompenger, slik at dieselbiler og andre forurensende biler betaler mer bompenger enn andre biler. Det vil være et insentiv til å bruke mer miljøvennlig transport. Men på dager med ekstremt stor forurensning må man i en periode kunne si at man ikke kan kjøre med dieselbil.

Hvorvidt bompengene bør være permanent dyrere for dieselbiler, har ikke Horn fasitsvaret på.

— Her vil vi høre på fagetatene. Vi er for de tiltakene som fagfolkene sier vil fungere, sier han.

Diskuter saken under: