Lederen for oppvekstkomiteen i bystyret mener det har gått prestisje for KS-styret i lærerkonflikten. At partene ikke kom til enighet, sier han kommer av at KS svikter i jobben sin og at lærerne er blitt jaget fra «forhandlingsbordet».

— KS-styret har ikke lenger min tillit.

Skal ringe rundt

Ap-politikeren skal i dag ta kontakt med andre skolepolitikere fra partiet, for at de skal være med på å øke trykket mot KS. En av dem som ikke har imponert ham i denne saken, er Ole Haabeth. Fylkesordføreren fra Østfold er Aps representant i KS-styret.

— Han mener jeg er helt i utakt. Han uttalte til VG 19. august at «Det er stor enighet blant landets kommuner om at vi må se mer tilstedeværelse fra lærerne på skolen».

Mindre konflikt

Thorsen mener KS har bidratt til et for høyt konfliktnivå.

— Vi må ha bedre samarbeidsklima og det er på tide å komme lærerne i møte. Ellers blir streiken langvarig.

Neste mandag har oppvekstkomiteen i bystyret møte. Dersom streiken fremdeles pågår, ønsker Thorsen å kalle inn Utdanningsforbundet og KS for å forklare seg nærmere om konflikten. Han mener det er på tide at kommunene tar grep om situasjonen.

— Forhandlingsledelsen til KS påstår de ikke har mandat til å innfri lærernes krav. Da er det på tide at eierne av KS, kommunene, gir dem det. Bergen kommune inkludert. Bergen har vært usedvanlig passiv.

Får støtte

Thorsen, som selv er medlem av KS fylkesmøte, har tro på støtte fra sine skolepolitiske partifeller.

— Store kommunepartilag som Arbeiderpartiet i Bergen, Trondheim og Ålesund (med fler) har alle gjort vedtak der det advares mot å tvinge gjennom endringer i arbeidstid og tilstedeværelse. Også Trond Giske, Aps utdanningspolitiske talsmann, har vært krystallklar på dette.

Ole Haabeth (Ap) i KS-styret er ikke enig i påstandene til Thorsen.

— Jeg opplever at KS er i takt med hva man mener i kommunen. I mitt fylke er det stor oppslutning rundt synet til KS.

- KS vil løse konflikt

Haabeth sier samtidig at han mener KS har kommet lærerne i møte på alle områder av konflikten. Om uttalelsene til Thorsen fører til mer eller mindre konflikt, vil ikke fylkesordføreren svare på.

— Det er forskjellige oppfatninger rundt denne konflikten, og spørsmålene. Men jeg opplever at vi har stor tilslutning til at vi trenger en ny arbeidstidsavtale med lærerne.

Med det siste forslaget fra KS i helgen, mener han partene burde kommet til enighet.

— Skal man få til en løsning må man ha to parter som beveger seg noe, og KS har beveget seg veldig mye.