• GRUNDIG: Seleksjonen av Afghanistan-soldater er grundigere enn ved tidligere FN- og Nato-oppdrag. FOTO: HÅVARD BJELLAND (ARKIV)

– Soldater venter til alt går galt

Sjefpsykiateren i Forsvarets sanitet mener «soldater er som menn flest og dårlige til å søke helsehjelp».