Sognebjørnen ute av hiet

Bjørnen som har overvintra i Jostedalen, har gått ut av hiet. Eit hjortekadaver er funne ikkje langt frå Breheimsenteret.