Jørgen gikk gjennom isen

...men speideren hadde full kontroll.