Krasj på Laksevåg

Påkjørsel bakfra i ettermiddagsrushet.