Fant ikke morens grav

Dette er ikke en slagmark. Det er Bergens største kirkegård.