Den siste slusevaktaren i landet

Bergen fekk Bergensbana, Lindås fekk sjøslusene. Slekta til Ragnar Bergfjord har i meir enn 100 år vakta over ein samferdsle-revolusjon.