• AVSKILTET: Bare siden 2010 har Tide avskiltet 400 busser. 210 av dem, mange fullt brukbare, står nå på busskirkegården i Åsane. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Hundrevis av brukbare busser avskiltet

Velkommen til Bergens busskirkegård i Åsane. Bare siden 2010 har Tide avskiltet og plassert 400 busser her. Svært mange av dem er fullt brukbare.