• SENDES HJEM: - Ut ifra faglige vurderinger synes jeg det er ganske sårt når vi ser hvem som blir sendt hjem fra korttidsopphold. Det kan være folk med betydelige handikap og relativt liten evne til å klare seg selv, sier overlege Kjell Krüger ved Løvåsen sykehjem. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

- Sårt å se hvem som blir sendt hjem

Overlege Kjell Krüger ved Løvåsen sykehjem må sende hjem eldre med omfattende hjelpebehov. Han mener det er stort behov for flere sykehjemsplasser.