Kollisjon i Lærdal

Lastebil kjørte inn i bil med campingvogn ved Borgund.