Nå kommer røykekontrollørene

Du har sikkert hørt om skjenkekontrollørene. Om halvannet år får Bergen og resten av landet egne røykekontrollører. Da skal mellom 15.000 og 18.000 utsalgssteder som selger tobakk sjekkes.

grog.jpg
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Stortinget har vedtatt ny tobakksskadelov. Den gjelder fra 1. juli i år, men det blir en overgangsordning frem til 2015.

— De nye bestemmelsene i tobakksskadeloven har i stor grad som formål å hindre barn tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Barn beskyttes særskilt ved at de får rett til et røykfritt miljø, opplyser Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør Helsedirektoratet.

Test for å selge tobakk

Fra 1. januar 2015 trer bestemmelsene om en kommunal bevillingsordning for salg av tobakksvarer i kraft. Det betyr at alle norske kommuner skal kontrollere steder som selger tobakk, på samme måte som de i dag kontroller steder som selger alkohol.

Dermed får altså Bergen egne tobakkskontrollører.

— Jeg vet ikke hvem som skal føre dette tilsynet, men det kan være gode grunner til at vi får oppgaven, sier Gro Gaarder, sjef ved Kontor for Skjenkesaker i Bergen kommune.

— I dag fører vi jo allerede tilsyn med utesteder og butikker som selger alkohol, legger hun til.

Tobakksstyrer

Gaarder sier at utsalgsstedene må ha folk som gjennomgår en test før de kan få selge tobakk, på lik linje med det som er nødvendig for å selge alkohol i dag.

— De må ha en styrer og en stedfortreder, forklarer Gaarder.

Monica Mæland, byrådsleder i Bergen, sier dette til BT:

— Vi har registrert at det er vedtatt en rekke nye retningslinjer og forbud og at ansvaret for håndhevingen blir lagt til kommunene. Vi har ikke diskutert hvordan dette skal organiseres eller håndheves i kommunen, det er noe vi må komme tilbake til.

Tobakksgebyr

Tilsynsordningen skal være selvfinansierende ved at utsalgsstedene ilegges et gebyr for å selge tobakk. Dette blir på rundt 5000 kroner, får BT opplyst.

I den nye loven slås det fast at barnehager og skoler skal være tobakksfrie, inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. Det blir forbud mot røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler.

— Det er kommunene som blir gitt tilsynsansvar for disse bestemmelsene. Dreier det seg om tilsyn med arbeidslokaler er det Arbeidstilsynet som fører tilsyn, opplyser Erlend Bø.

- Sparer liv

Det nye bevillingssystemet vil koste 138 millioner kroner med dagens utsalgssteder, ifølge stortingspropsisjonen. Beløpet fordeles jevnt på det utsalgsstedene og kommunene.

«De offentlige kostnadene inkluderer utgiftene til administrasjon og kontroll av bevillingsordningen. De private kostnadene inkluderer kostnader i form av merarbeid og tap av tid», heter det. Ifølge proposisjonen er dette vel anvendte penger, ettersom menneskeliv vil bli spart.

Publisert: