• (1/7)
    FORSLAG: Arkitektfirmaet A-lab har laget et av forslagene til masterplan for Flesland Business Park, og ble belønnet med 2. plass. På denne oversiktsillustrasjonen ligger nye Flesland terminal til venstre, og Flyplassvegen i bakgrunnen. Oppdragsgiverne ber A-lab omarbeide planen slik at den tar opp i seg Nordics plan for hotelltomten, og deler av Links tankegang. ILLUSTRASJON: A-LAB

Bygger kontorby for 7000

Eiendomsselskapet Linstow vil bygge en kontorby ved siden av Flesland. Utbyggingen er større enn Bjørvika i Oslo.