• FULL AKTIVITET: Ungdomsposten på BUP Stord disponerer en egen skjermet hage hvor barn og ungdom kan spille volleyball, grille og kose seg. - Vi har 35 innleggelser i året. Her er stort sett fullt belegg, sier Endre Nicolaisen. FOTO: Lena Vermedal

Roper varsku mot psykiatrikutt

Barne- og ungdomspsykiatrien i søre deler av Hordaland kan bli flyttet til Rogaland. Ansatte ved BUP Stord frykter en rasering av tilbudet.