• EN KAMP: Gjennom jobben som barnefysioterapeuter behandler Elisabeth Skarstein og Bjørg Ringheim mange funksjonshemmede barn. De møter frustrerte og slitne foreldre som må kjempe for å få hjelpen de har krav på. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

- En kamp på liv og død

Barnefysioterapeutene Elisabeth Skarstein og Bjørg Ringheim ser hvor slitne og frustrerte foreldrene til funksjonshemmede barn er. De etterlyser bedre hjelp.