- Monstermastene ikke lønnsomme

Januar 2010: Tre rapporter konkluderer med det samme.