69 barn mulige ofre for menneskehandel

I fjor var det 292 mulige ofre for menneskehandel i Norge. 69 av disse var barn.