Prester i mannekamp

Det delvis hemmelige prestenettverket Carissimi utgjør en hard kjerne i motstanden mot kvinnelige prester.