• DØDE: Hunden til Vaksdal-mannen Dagfinn Ekse hadde sterke smerter før den døde kort tid etter en svært smertefull operasjon. FOTO: RUNE SÆVIG

Hunden hans døde etter operasjonssvikt