Ulike regler landet rundt

Oslo har søkt om å bøtelegge foreldre som tar barna ut av skolen, mens Arendal har fleksible ferier.