Smuglet 400 kg kjøtt

Ble stoppet på E39 i Jølster.